Partners

Världens mest dynamiska designmärken – precis som de har gjort i över 100 år

om våra partners

Sammanslagningen av succé!

MillerKnoll är ett kollektiv av dynamiska varumärken som går samman för att designa världen vi lever i. Vi designar för mänsklighetens bästa och formar en framtid som är mer hållbar, omtänksam och vacker för alla människor och vår planet. Vårt kollektiv har ett målstyrt tillvägagångssätt för att designa moderna, insiktsbaserade lösningar med förmågan att leverera globalt.