Miljö & hållbarhet

Ett av möbelvärldens grönast företag skulle vi våga säga. Redan 1953 skrevs ”Policy 53” som ett fundament i Herman Millers miljöarbete. tydliga riktlinjer för produkters hållbarhet och materialval.

Om vårt miljötänk

Fokus på hållbarhet
Grön framtidsplaner

Herman Miller lägger och har alltid lagt ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Ett av möbelvärldens grönast företag skulle vi våga säga. Redan 1953 skrevs ”Policy 53” som ett fundament i Herman Millers miljöarbete. Redan då stakade man ut tydliga riktlinjer för produkters hållbarhet, materialval och användandet av material på ett så hållbart sätt som möjligt. Produktionsanläggningarnas utformning och placering. Tidigt etablerades ett nätverk av globala produktionsanläggningar för att minimera transporter. Transport biten i sig genomlystes liksom användandet av tex textilklädslar. Olika lokala textilproducenter användes på olika marknader.

Idag byggs också samtliga nya kontor och produktionsanläggningar i Herman Miller världen med ett tydligt fokus på det som får en modern byggnad att fylla de högst ställda kraven på hållbarhet och yttre påverkan på vår miljö och omvärld. Flera fantastiska exempel finns, som tex berättelsen om hur man gick från ett problem med getingar i en nybyggd produktionsanläggning i Michigan till att vända det så att alla som idag besöker Michigan anläggningen får en burk egen producerad honung från egen biodling. Bina får getingen på flykt och vi får en burk nyproducerad honung.