Designed by Bill Stumpf and Jeff Weber

Embody

från Herman Miller

Designed by Bill Stumpf and Jeff Weber

Embody

från Herman Miller

file 2

Embody är så smart att sitta i den hjälper dig att tänka

Embody började med insikten om ett tidigare olöst problem: bristen fysisk harmoni mellan människor och deras teknik. Vårt stillasittande vid alla skärmar gör oss stela och trötta. Kroppen är skapade för rörelse. Med Embody satte sig formgivarna Bill Stumpf och Jeff Weber för att lösa detta problem. 

Environments create

STORIES

En ny standard

Mer än 20 läkare och doktorer inom biomekanik, syn, fysioterapi och ergonomi bidrog till utvecklingen av denna stol. Resultatet är att Embody har satt en ny standard för tryckfördelning, naturlig justering och stöd för hälsosam rörelse. 

file

Pixelerad support 

När du sätter dig i Embody upplever du direkt Pixelated Support – känslan av att sväva, men ändå vara balanserad. Den dynamiska pixelmatrisen anpassar sig till dina mikrorörelser och fördelar vikten jämnt, vilket minskar tryck och uppmuntrar rörelse, viktigt för cirkulation och fokus. 

Embody stolen i ett hemma kontor

Backfit-justering 

Embodys ryggstöd är utformat som en människas, med en central ryggrad och flexibla revben. Backfit-justeringen gör att du kan placera ryggstödet i linje med din ryggrads naturliga kurva, så att du uppnår en neutral, balanserad hållning. När stolen är inställd för att passa dig, anpassar sig ryggstödet till dina rörelser och justerar sig automatiskt efter dina skiftande positioner. Oavsett om du lutar dig framåt eller bakåt, förblir stödet konstant. 
file 1

Lager av intelligens 

Stolens sits består av fyra olika stödskikt, alla med unika materialegenskaper och tillverkningsprocesser. Dessa lager arbetar tillsammans för att anpassa sig efter din kropp och förbättrar luftflödet, vilket håller dig sval och bekväm. 

Kan vi bygga en hälsopositiv stol? 

Bill Stumpf, som designade Aeron och arbetade för Herman Miller i mer än tre decennier, ställde sig frågan; kan en helsopositiv stol designas och tillverkas? Tidigt diskuterade han idén med experter och testade tre hypoteser: 

  1. Arbetsstolar kan vara hälsopositiva eller terapeutiska, inte bara hälsoneutrala. 
  2. Dynamiskt ryck på en sits och rygg kommer att ge mer komfort, livlighet och hälsopositiva fördelar än icke-dynamiskt tryck. 
  3. Arbetsstolar kan låta oss uppnå postural jämvikt (den upprätta balanspunkten när våra ögon är vertikalt i linje med våra höfter) naturligt, oavsett vår ryggradens krökning. 
LI EMB P 20140901 017 P scaled

Konsten och vetenskapen bakom sittandet

Efter år av forskning, design, byggande och testande – och sedan göra allt om igen (och igen) – kom designkonsten och sittandets vetenskap perfekt samman för att skapa Embody. 

Formen följer inte bara funktionen med Embody. Funktionen är fullt synlig. Varje del av stolen är designad för att tjäna ett mycket specifikt, hälsopositivt syfte. Embodys teknologi är inte dold – den är en del av estetik. 

LI EMB P 20140901 016 P

Testning och forskning 

Expert input på dessa hypoteser drev Weber och Stumpfs tidiga tänkande om stolen och formade grunden för experiment som utformades för att fastställa om en sådan stol var möjlig. Men Bill gick bort 2006. Weber fortsatte. Som Embodys designer var det han som gav stolen dess funktion och form, byggde vidare på Bill Stumpfs inspiration. 

EMB 41513 20180525135457797 P

Skapa en hälsosam koppling 

Prototyper testades noggrant av experter, och forskare genomförde laboratorieexperiment för att studera hållning, tryckfördelning och metabolism. Dessa tester bekräftade Embodys hälsopositiva fördelar och styrde den fortsatta utvecklingen. 

Vid frågor, offerförfrågan, begäran om certifikat, filer eller för att boka in ett besök, vänligen kontakta oss.

Vid frågor, offerförfrågan, begäran om certifikat, filer eller för att boka in ett besök, vänligen kontakta oss.

ig prd ovw embody chairs 07